KALLE SPRÄNGARE


Borrar, flyttar sprängmattor och gräver med en och samma maskin. 
Även handhållen borrmaskin för mindre jobb.


Presentation av Kalle Sprängare

Jag har jobbat med bergsprängning och anläggning sedan 1981. 1989 gick jag en utbildning som ansvarig arbetsledare för bergsprängning.

Min nisch är mindre och medelstora bergsprängningsuppdrag ofta i känslig miljö, samt bultborrning för bergförstärkning.

På senare tid har jag också börjat att borra jordspik. Jordspikning är ett sätt att förstärka marken genom att borra in ett stål med lämplig  borrkrona i marken, samtidigt som man trycker in en cementvattenblandning genom stålet och ut i marken, genom borrkronan, sedan lämnar man borrstål med krona, skarvhylsor och distanser kvar i marken. Stålet håller då emot de dragkrafter som bildas, cementbruket bildar en friktionskropp runt stålet min 50-76 mm i diameter, som fäster jordspiken i  marken samtidigt som det rostskyddar stålet. 
Denna typ av markförstärkning används framför allt i vägslänter, banvallar m.m. För att kunna borra jordspik i långa tvära slänter har jag en 3000 kg tung luftborrvagn som jag förankrar med vajerspel i grävmaskinen. 

Den maskin jag använder är en 19 tons Hitachi bandgrävmaskin med ett hydrauliskt Montabert borraggregat, som går att montera på och av på ca 5 min, och använda skopan i stället. På så vis kan jag rensa fram berget, flytta sprängmattor m.m. och klara mig själv på en arbetsplats utan att störa andra maskiner. Räckvidd från svängcentrum ca 10 meter, räckvidd uppåt för bultborrning ca 11 meter.

Till undervattensjobb har jag en förlängning att skruva på borraggregatet och kan då samarbeta med dykare. Förlängningen är också lämplig att använda vid borrning i spåntgropar m.m.

Jag är medlem i Bergsprängningsentreprenörernas Förening.